HomeKlubben

Klubben

Værløse Håndboldklub ledes af en bestyrelse, der vælges af klubbens medlemmer på generalforsamlingen. Formanden er på valg i lige år, mens næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan konstituere sig med 3 -7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer ud over formand, næstformand og kasserer vælges hvert år. Her kan du se hvem der sidder i Bestyrelsen.

I Værløse Håndboldklub såvel som Furesø Håndbold arbejder vi ud fra den samme vision, som lyder: 

Vi ønske at være en klub, der er kendetegnet ved sammenhæng.

Sammenhæng skal være

- På tværs af alder

- Mellem bredde og elite

- Mellem ledere og udøvere

Visionen for Værløse HK er at skabe en klub, hvor det at spille håndbold og have sportslige ambitioner går hånd i hånd med et stærkt fællesskab, der er forankret i at klubben til hver en tid er i centrum frem for enkelte hold eller enkelte spillere.

Sammenhængen skal komme til udtryk ved at Værløse HK er en klub, hvor alle generationer er repræsenteret og hvor man har lyst til at være sammen på tværs af alder og evner på en håndboldbane.

Målsætning:

- Vi skal altid have hold på alle årgange og i alle aldre.

- Vi skal have en stor børneafdeling, så der er et godt grundlag at bygge videre på for de ældre årgange.

- Vi skal sørge for gode og kvalificerede trænere, der kan give spillerne de bedste muligheder for at udnytte deres evner fuldt ud. Det skal ikke forstås som "elitetilgang", men som en "breddetilgang", der sikrer at alle får optimale muligheder.

- Vi skal etablere en velfungerende klub gennem engagerede ledere og gode og sunde rammer for klubben, både økonomisk og fysisk.

Go to top