Frivillig i Værløse Håndboldklub

Hvad er en frivillig?
En frivillig er en person, der laver et stykke arbejde i en forening uden at få betaling for det. Man er således ikke ansat, men påtager sig en opgave, fordi man har tid og lyst til at hjælpe.

Hvilke opgaver skal man lave som frivillig?
Man kan være frivillig på mange forskellige måder og give en hånd med en enkeltstående opgave, eller påtage sig en opgave, der strækker sig over længere tid. Man behøver ikke at vide en masse om håndbold eller have været i klubben i mange år. Man bidrager på det niveau, man kan.

Listen er lang med de opgaver, som der er brug for frivillige kræfter til. Læs om nogle af opgaverne her:

Holdnære opgaver Fælles opgaver     Udvalg/bestyrelsen     
Holdleder Loppegruppen Sponsorudvalg
Aktivitetskoordinator Turleder Aktivitetsudvalg
Dommerbord, vask, kørsel Salg af Lions julemærker Bestyrelsesmedlem
 Loppemarked Furesø Opstarts Cup  

Læs mere i vores frivillighedsstrategi (pdf).

De frivillige opgaver går på tværs af samarbejdet i Furesø Håndbold. De opgaver, der er beskrevet her, gælder således også for Furesø Håndbold plus nogle særlige opgaver i Furesø Håndbold. Se mere her: http://furesoehaandbold.dk/index.php/det-sker-i-klubben/frivillig-i-fureso-handboldHoldleder
Alle hold skal have en holdleder. En holdleder er typisk en forælder, der påtager sig en del af de praktiske opgaver, der er forbundet med at få et håndboldhold til at fungere.
Efter aftale med træneren kan holdlederens opgaver fx være (stort og småt):

 • Udfærdige kampoversigt (udsendes så snart programmet er lagt) og opdateres med ændringer
 • Lave liste over hvem der kører, vasker og passer dommerbord ved hjemmekampe
 • Medbringe lægetaske/bolde m.m. til kamp
 • Modtage ferieindberetninger fra spillerne og udfærdige oversigt
 • Sørge for at lægetasken er fyldt (isposer m.m.)
 • Informere spillere/forældre om diverse cups/weekendture/pakkelister m.m.
 • Jævnligt tjekke HRØ’s hjemmeside vedr. c-række stævner og tilmelde til c-række stævner (kun c-række hold)
 • Modtage tilmeldinger og betaling til cups m.m.
 • Udfylde holdkort til kamp
 • Indtaste kampresultat
 • Have styr på spillertøjet og drikkedunke, så det er klar til kamp/turnering
 • Hjælpe spillerne i omklædningsrummet

Vil du gerne være holdleder, skal du tage en snak med træneren og/eller melde dig på forældremødet.

Aktivitetskoordinator
Aktivitetskoordinatoren er bindeleddet mellem bestyrelsen og truppen. De ved hvad der rør sig på holdet og kan sætte nye ideer i søen, samtidig med at de kan være bestyrelsens forlængede arm, når der skal rekrutteres nye kræfter. Aktivitetskoordinatoren skal ikke lave arbejdet selv. De skal kunne mobilisere de andre forældre på holdet til at stille op. Alle årgange fra U6 til U18 skal udpege minimum en aktivitetskoordinator. I bestyrelsen tror vi på, at det er sjovest at lave frivilligt arbejde med folk, som man kender og gerne vil arbejde samme med. Det er endnu en grund til at vi gerne vil holde aktiviteter i regi af holdene, hvor forældregrupperne som regel kender hinanden og synes det kunne være sjovt at lave noget sammen.

Vil du gerne være aktivitetskoordinator, skal du tage en snak med træneren og/eller melde dig på forældremødet.

Dommerbord, kørsel, vask
Der er opgaver omkring holdene, som vi har brug for at alle hjælper med at løfte. Det drejer sig om kørsel til kamp på udebane, vask af spillertøjet og bemanding af dommerbordet ved hjemmekampe. Typisk vil holdlederen lave en liste, så opgaverne fordeles ud på alle og det ikke er de samme der skal køre hver gang. Hvis man ikke føler sig sikker i forhold til at betjene dommerbordet, kan klubben lave et minikursus i hvordan dommerbordet fungerer og hvilke regler man skal kende til.

Hvis du har spørgsmål, kontakt træneren eller holdlederen på dit hold.

Turleder
Klubbens ture til stævner i ind- og udland er helt centrale for at skabe klubliv og sammenhold på tværs af holdene. For at kunne komme på tur er der brug for folk til at planlægge turene. Hver tur skal have en turleder, der står for planlægningen og gennemførelsen.

Opgaverne består i:

 • Udarbejde budget for turen og får det godkendt af kassereren.
 • Forestå tilmelding til stævnet.
 • Udarbejde og sende invitationer til spillere og forældre.
 • Registrere tilmeldinger/betaling fra spillere.
 • Arrangere transport – bestille bus, tog etc.
 • Løbende dialog med forældre og trænere efter behov.
 • Aftale overnatning/skole med stævnearrangørerne.
 • Praktisk info. til alle deltagere inden afgang.

Hvis du gerne vil melde dig som turleder eller gerne vil høre mere, så kontakt et bestyrelsesmedlem.

Loppemarked
Loppemarked finder sted 2 gange om året i Værløse hallen. I slutningen af marts og i slutningen af oktober. Loppemarkedet arrangeres af loppegruppen, men der er brug for mange frivillige hænder på selve dagen. Loppegruppen beder de enkelte hold om at bidrage med forskellige opgaver: opsætning/nedtagning af stadepladser, kagebagning, bemanding af kageboden, indgangsvagter om morgenen m.m.

Læs mere om loppemarkedet her.

Henvendelsen om at hjælpe til loppemarkedet kommer via træner eller holdleder.

Loppegruppen
Som medlem af loppegruppen går man aktivt ind i planlægningen af loppemarkedet. Opgaverne bliver delt ud på loppegruppens medlemmer og indeholder fx:
- annoncering/reklame for loppemarkedet i relevante medier og med ophæng forskellige steder.
- økonomistyring, fakturering af stadelejere.
- kontakt med stadelejerne (over hele året).
- uddelegering af opgaver på dagen til holdene, samt opfølgning på dette.
- kontakt med hallen; halinspektør og cafeteria.

Loppemarkedet giver ca. 30.000 kr i overskud om året. Pengene bruges på at skabe et godt klubliv for klubbens børne- og ungdomshold, fx tur t-shirts, ting til klublokalet, træningsudstyr.

Hvis du gerne vil høre mere eller være en del af loppegruppen, skal du kontakte Hege Bergland på: 2329 7279

Salg af Lions Julemærker
VHK/FHF/Furesø Håndbold deltager hvert år i salg af Lions julemærker i november måned. Det giver mulighed for at tjene lidt penge til holdkassen og klubben og så har samarbejdet med Lions også ved flere lejligheder givet flotte tilskud i form af kamptøj og tilskud til ture.

Man går i mindre grupper ud fra tildelte ruter blandt husstandene i postdistrikt 3500 Værløse og 3520 Farum. Der sælges julemærker og uddeles en årskalender.

Den frivillige opgave ligger primært i at få organiseret deltagelsen på de enkelte hold, samt sikret, at der er voknse, der kan gå rundt sammen med de mindste børn. Selve salget koordineres overordnet af Pia Overgaard This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Henvendelsen vedr. hjælp til salget af julemærkerne kommer via træner eller holdleder.

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af de sociale aktiviteter/traditioner i klubben. Aktivitetsudvalget går på tværs af VHK og FHF og koordinerer de aktiviteter, der skal sættes i gang løbet af året, fx jule- og sæsonafslutning. Aktivitetsudvalget er afhængig af opbakning fra holdene mht. at levere hjælp til gennemførsel af arrangementer. Opgaverne i aktivitetsudvalget handler således meget om at organisere, kommunikere og rekruttere. Kontakt Sine Eilertsen, hvis du vil vide mere: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Furesø Opstarts Cup
Siden 2010 har Furesø Håndbold holdt Furesø Opstarts Cup i forbindelse med sæsonstarten. Cup'en var oprindeligt for de hold, der skulle spille kvalifikationsspil, men har nu fokus på at 1. holds truppene forbereder sig til sæsonstarten.

Formålet med Furesø Opstarts Cup er at afholde et træningsstævne med fokus netop på træningsaspektet.

Derfor har vi valgt at:

- Alle spiller fuld kamptid. U14 spiller 2*25 og U16/18 spiller 2*30.
- Der er god tid til halvleg og tid mellem kampene.
- Alle kampe har to dommere.
- Der spilles med 1 team time out pr. hold pr. halvleg.
- Der spilles max to kampe pr. dag.

Cup'en er et invitationsstævne, dvs. vi finder selv de hold, vi mener kan matche vores egne hold for at få nogle lige og gode træningskampe.

De sidste par år har Bit Tovborg og Sten Rasmussen stået for det praktiske omkring stævnet. De sørger for at invitere hold, lægge kampprogram og selve afviklingen af stævnet.

Holdene skal stille frivillige kræfter til rådighed til dommerbordsbemanding og cafeteriavagter. Henvendelsen om dette kommer via træner eller holdleder.

Sponsorudvalget
Sponsorarbejdet er vigtigt, da klubben nyder godt af de indtægter, vi kan få på skiltesponsorer i hallen, og vi er ligefrem afhængige af at få sponsorer til at dække udgifter til spilletøj. Sponsorudvalget udarbejder sponsormaterialet og laver en del opsøgende arbejde, men er også afhængig af at de enkelte hold aktiverer deres netværk for at skaffe tøjsponsorater. Sponsorudvalget vil meget gerne have fat i personer, der vil være "sælgere" og kan bruge tid og kræfter på at opsøge sponsorer og dyrke nye muligheder.

Kontakt Jens Henrik Mogensen, hvis du er interesseret på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestyrelsesarbejdet
En forudsætning for at have en forening er, at der er en bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer har som regel haft andre opgaver i klubben inden de kommer ind i bestyrelsen, da det er en fordel at kende lidt til historikken og traditionerne i klubben. Bestyrelsen i VHK består typisk af 6-7 medlemmer. Ud over formand, næstformand og kasserer, er der ikke titler på posterne. Bestyrelsesmedlemmerne påtager sig funktioner og opgaver alt efter, hvor de har deres interesse. Man bliver som regel spurgt om man vil stille op til bestyrelsen i god tid inden generalforsamlingen, så bestyrelsen er på plads inden den skal vælges. Det er ikke sådan, at man risikerer at skulle påtage sig en bestyrelsespost, hvis man dukker op til generalforsamlingen. Hvis man gerne vil byde sig til i forhold til bestyrelsesarbejdet, er man velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem. Se mere her: http://www.vaerloesehk.dk/vhk/index.php/om-handboldklubben/hvem-er-hvem/bestyrelsen

Go to top