Generalforsamling

Seneste Ordinær generalforsamling i Værløse Håndboldklub

afholdt tirsdag den 24.04.2018 kl 19:00 i Værløsehallen, mødelokalet tennis.

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Referat fra generalforsamlingen 2018 inkl. regnskab og bilag

Referat fra generalforsamlingen 2017 inkl. regnskab og bilag

Referat fra generalforsamlingen 2016 inkl. regnskab

Referat fra generalforsamlingen 2015 inkl. regnskab

Beretning 2014 - Regnskab 2013

Beretning 2013 - Regnskab 2012

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2013.

 

Go to top