Trænerforum

Trænerforum er stedet, hvor vi deler de info, som trænerne har brug for, og stedet hvor vi samler en masse nyttige links.

VHK/Furesø forventer af sine trænere, at de:

 • Altid er forberedt og engageret til træning og kamp.
 • Altid behandler alle spillerne venligt og med respekt under træning, kampe og ture.
 • Udviser eksemplarisk opførsel overfor dommere, modstandere og egne spillere.
 • Forsøger at løse tvister internt på holdet, men underretter den relevante kontaktperson om konflikten.
 • Forsøger at inddrage forældrene aktivt i arbejdet med holdene. Dvs. holder forældremøder og rekrutterer holdledere til holdene.
 • Indgår i det sociale liv i klubben med de andre trænere og ledere.
 • Så vidt det er muligt altid er omklædt i sportstøj og -sko til træning og kamp.
 • Altid repræsenterer VHK/Furesø på en værdig og positiv måde.

Møder

 • 2-4 gange årligt (forår/efterår) er der trænermøde. Alle trænere forventes at deltage
 • 1 gang årligt er der holdledermøde i forbindelse med sæsonopstarten. Alle holdledere forventes at deltage.
 • Alle trænere forventes at holde spillermøder jævnligt
 • Alle trænere forventes at holde min. et forældremøde i løbet af sæsonen, helst i forbindelse med sæsonopstarten (maj/juni). Et medlem af bestyrelsen deltager gerne. Der er udarbejdet standard materiale til brug ved forældremøder.                                                                                                                                      

Den grå tråd
Trænerne i FHF, VHK og Furesø har arbejdet sammen om at definere de ting, som man skal have fokus på at lære i børneårene, for at man kan blive en dygtig håndboldspiller i ungdoms- og seniorårene. Det meste handler om teknik, nemlig at man skal lære at kaste og gribe rigtigt og at man skal kunne bevæge sig med og uden bold i forhold til spillets taktiske facetter. Den grå tråd gælder kun U8-U14, fordi det derefter kommer til at handle mere om taktik end teknik.

Den overordnede filosofi i Furesø Håndbold er, at vi arbejder med kvalitet i træningslokalet og på langsigtet udvikling. Vi tror på at vi ikke kan undgå at vinde kampe, hvis vi træner godt og altid har fokus på at lære.

Vi forsøger at skabe et godt træningsmiljø såvel som et godt trænermiljø. Trænerne skal bruge hinanden til at få inspiration og nyt input, ligesom vi opfordrer til at man laver træning på tværs af årgangen og køn.

Læs om den Den Grå tråd.

DHF har udviklet en masse fantastisk træningsmateriale, som man kan hente inspiration fra i sin daglige træning. Det hedder aldersrelateret træning og findes både som app og som hjemmeside. Læs mere her: http://www.dhf.dk/Foreninger/traening/at-boernetraening om træning for de 5-13 årige. Materialet for de 14-18 årige findes her: http://www.dhf.dk/Foreninger/traening/at13-18aar

Mats Mejdevi er en svensk atletiktræner, som har udviklet træningsøvelser til træning af styrke, smidighed og koordination. Læs mere her: http://sportsbasics.com/

Blanketter
Udbetaling af trænergodtgørelse skal ske ved at udfylde kørselsregnskab og sende det til Hege Bergland. Hent kørselsskemaet på google docs: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XfRC5CHpnTn-3Kvc5AtxPeoP8nAFNksKPvC9xRIuZ5A/edit?usp=sharing 

Brug af Værløse hallen til overnatninger og sociale arrangementer

Det er muligt for klubbens hold at lave arrangementer med overnatning i Værløse hallen. Der skal dog tages hensyn til følgende:

- Tjek at hallen er ledig ved at tjekke hjemmesiden: http://www.vaerloesehk.dk/vhk/index.php/det-sker-i-klubben/halkalender eller kontakte Gitte Dahl.

- Hvis I får grønt lys, skal hallen orienteres. Skriv til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Senest to uger før, skal overnatningen anmeldes til brandmyndighederne ved at registrere overnatningen på: http://www.fbbr.dk/selvbetjening/midlertidig-overnatning.aspx.

Klublokalet

Husk at klublokalet gerne må bruges i forbindelse med holdhygge og fx kan der arrangeres fællesspisning og visning af store håndboldkampe i fjernsynet etc.

Alle brugere af klublokalet opfordres til at hjælpe med at holde lokalet pænt og ryddet. Undgå så vidt muligt at sidde i møblerne med svedigt tøj.

Cafeteriaet

IF Værløse laver aftale om forpagtningen af cafeteriaet. Cafeteriaforpagteren skal kunne leve af den omsætning der skabes i cafeteriaet, hvilket er grunden til at der er restriktioner på hvad man må medtage af mad og drikke som privatperson i hallerne. Til gengæld er forpagteren forpligtet til at lytte til forslag og ønsker fra brugerne. Det er bestyrelsens holdning, at al mad (og drikke) til klubbens arrangementer i og uden for hallen skal leveres af forpagteren af hallens cafeteria.

Uden for cafeteriaets normale åbningstid, er det tilladt at medbringe egen mad og drikkevarer, men alle brugere skal første tjekke om forpagteren er interesseret i at levere selvom det er uden for normal åbningstid.

Go to top