Udgifter til turneringer

KATEGORI A: Alle ordinære turneringsaktiviteter i regi af HRØ/DHF/DGI herunder, niveaustævner, strandhåndbold og pokalturneringer.

Klubben dækker holdtilmelding. Der er ikke deltagergebyr.

Retningslinjer:

-  Klubben melder hold til aktiviteterne i kategori A. Kasserer betaler holdtilmelding og deltagergebyr ved opkrævning fra HRØ.

-  Transport til stævner og turneringen dækkes normalt ikke af klubben. Undtagelse er hvis turnerings- eller pokalkampe afvikles på Fyn eller Bornholm. Her giver klubben et tilskud baseret på den billigste transportform.

Egen bil til Fyn:

  • Pris pr. bil: 300 km*1,5 kr = 450 kr + 339 (brobizz weekend) = 789.
  • Egenbetaling pr. bil = 300 kr.
  • Klubbens udgift pr. bil = 489 kr.

Bornholm: Klubben giver et max tilskud på 5000 kr. Udgifter der dækkes: broafgift, km og "gåbilletter" til færgen mellem Ystad og Rønne. Det er også muligt at tage Bornholmsbussen.

Udgifter til transport til kampe på Fyn og Bornholm skal altid aftales med kasserer eller formand inden turen.

 

KATEGORI B: Stævner uden for turneringen: Furesø Cup og opstartsstævner.

Klubben dækker holdtilmelding, men deltagergebyr er egenbetaling.

Opstartsstævner uden for turneringen ligger typisk i august og september måned.

I de tilfælde, hvor der kun opkræves holdgebyr, betaler klubben max. 1000 kr pr. hold. Resten er deltagerbetaling.

Retningslinjer:

- På aktiviteter hvor klubben betaler holdgebyr, betaler klubben deltagergebyret for 1 træner + 1 holdleder pr. hold.

- Koordinator melder hold til aktiviteterne og foranlediger at kasserer betaler holdtilmelding og deltagergebyr.

- Koordinator er ansvarlig for at indsamle deltagerbetalingen og overføre til klubben.

 

 KATEGORI C: Klubture til påske, sommer og jul, samt Albertslund Cup.

Der er egenbetaling på hele aktiviteten

Retningslinjer:

-  Deltagernes egenbetaling skal dække betalingen for 1 træner + 1 holdleder pr. hold (incl. evt. transport).

-  Klubben udpeger en turleder til aktiviteterne i kategori C.

 

Holdene kan søge klubben om tilskud til andre aktiviteter i ekstraordinære tilfælde.

 

Go to top