Rekruttering og fastholdelse

Med inspiration fra ungdomsforsker Søren Østergaard har vi lavet 10 bud på hvordan vi rekrutterer og fastholder medlemmer

  1. Børn i 0.-3. klasse rekrutteres via deres forældre – det er forældrene, der bestemmer og det er dem, der skal overbevises om kvaliteterne ved holdsport og boldspil. Det skal vi huske når vi laver rekrutteringstiltag.
  2. Børn i 4.-5. klasse vælger den fritidsaktivitet, som deres venner vælger. For dem handler det om hvad der er ”populært”.  Vi kan derfor forvente en del gennemstrømning på U10 og U12. Vigtigt at vi kommunikerer med de spillere, der kommer for at prøve håndbold. Helt konkret skal de have et velkomstbrev i hånden og de skal have at vide hvad de kan forvente ved at spille håndbold.
  3. Fastholdelse blandt de mindste (U10/12) handler om at skabe sociale relationer og oplevelser, der handler om mere og andet end det der foregår i hallen til træning og kamp. Trænerens opgave er at få alle med og sikre at alle føler sig trygge og velkomne. Fokus på at lave sociale aktiviteter uden for håndboldbanen.
  4. Frafald blandt de mindste skyldes primært konkurrence fra andre fritidstilbud, samt mangel på tilfredshed med det tilbud vi har til børnene. Klubben skal derfor have en holdning til det produkt vi tilbyder og vi skal fortælle om det, så det er tydeligt hvad vi står for. Trænerne er de primære budbringere.
  5. Alle vil have succes med det man laver. Hvis man ikke oplever succes, søger man videre. Klubben skal sikre, at nye medlemmer får den bedste mulige introduktion til sporten/klubben. Succes skal ikke kun forstås således at man skal vinde kampe. Målsætningerne skal være mere nuanceret end det. Succes opnås ved at tydeliggøre målsætningerne og fejre når man når dem.
  6. Når man for alvor begynder at være bevidst om at man er håndboldspiller (fra U14), så bliver det mindre vigtigt om man lige spiller sammen med sin bedste veninde fra skolen. De sociale rammer er dog fortsat vigtige og der skal være fokus på at skabe et socialt fællesskab blandt medlemmerne, der kan være med til at fastholde dem i klubben.
  7. Det er først når de unge begynder på en ungdomsuddannelse, at skole, fritidsjob, venner uden for håndbold etc. begynder at spille en rolle og kan påvirke om man bliver ved med at spille håndbold. Indtil da, kan håndbolden sagtens fylde en hel masse uden hensyn til skole m.m.
  8. Hvis man skal prioritere håndbold som ungdomsspiller, skal det være seriøst og man skal opleve, at man bliver taget seriøst uafhængigt af hvilket niveau man spiller på. Man skal opleve at være del af et meningsfuldt fællesskab. Klub og trænere skal være gode til at tale med spillerne om hvad de ønsker med deres håndbold og anerkende de tanker/følelser, spillerne har.
  9. Voksne, der interesserer sig for de unge, taler med dem, lytter til dem, er med til at fastholde de unge i foreningsidrætten. Derfor spillerne trænerne en hel fundamental rolle i fastholdelse af de unge spillere. Invester i spillerne - det giver afkast.
  10. Vi skal spørge de unge medlemmer, der stopper, hvorfor de stopper, for at blive klogere på hvad de tænker og hvad vi kan gøre bedre som klub. Klubben skal tage initiativ til at spørge ind til årsagen, når der kommer en udmeldelse.

Go to top